Startpagina > Hulp > Betalingspromo en cadeaubon

Hoe kunnen wij u helpen?Vind het juiste antwoord

Betalingspromo en cadeaubon

De aanbieder van deze promo is JD Sport Fashion BV (company number 852752337)  Wiegstraat 21, 2000 Antwerp, Belgium.

*Offer: 10% korting voor nieuwe klanten. Alle uitgesloten producten van de promo staan hier vermeld: exclusions. De 10% korting kan worden toegepast door het invoeren van de code op de checkout pagina en zal worden weergegeven als een "was/nu" prijs (de "Offer")

De kortingcode is alleen beschikbaar voor nieuwe klanten

De actie is geldig van 17:00 op 11 maart 2022 tot 17:00 op 18 maart 2022 op de JD Sports website, mobiele site en op de JD Sports app. De aanbieding is niet beschikbaar in de winkel

De kortingscode kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding die online beschikbaar is. De actie is niet geldig met studentenkorting of korting voor hulpdiensten

Bovenstaande offer is niet inwisselbaar voor contant geld en is niet overdraagbaar. Geretourneerde artikelen worden terugbetaald tegen de betaalde kortingsprijs. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten

JD Sports behoudt zich het recht voor om: (i) deze actie op elk moment te annuleren; en/of (ii) deze algemene voorwaarden te wijzigen

De actie is afhankelijk van beschikbaarheid

Alle aankopen zijn onderworpen aan de JD algemene voorwaarden

Laden

Algemene voorwaarden App game

1. Door deel te nemen aan de app game, worden alle deelnemers geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard en daaraan gebonden te zijn. Alle instructies voor deelname maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

2. Deze wedstrijd staat open voor alle inwoners van het België, met uitzondering van werknemers van JD Sports, hun gezinnen, agentschappen of enig ander bedrijf dat rechtstreeks verbonden is met de administratie van deze promotie.

3. De wedstrijd begint om 00:00 op 05/09/2022 en zal lopen tot 23:59 op 03/10/2022.

4. Alle inzendingen moeten voor 23:59 op 03/10/2022 ontvangen zijn om in aanmerking te komen voor de gratis prijstrekking.

5. Inzendingen die onvolledig of onleesbaar zijn of niet binnen de aangegeven termijn aankomen, worden niet geaccepteerd en de beslissing van JD Sports zal definitief zijn.

6. De beslissing van JD Sports is definitief en er zal niet over worden gecorrespondeerd.

7. Deelnemers mogen het spel zo vaak proberen als zij willen. Elke in aanmerking komende deelnemer doet slechts eenmaal mee aan de prijstrekking.

8. Er is één prijs om weg te geven, €500 JD giftcard. De winnaar wordt gekozen op basis van de hoogste score. De winnaar zal per e-mail op de hoogte worden gebracht. Mocht er binnen 48 uur geen reactie zijn op deze e-mail of mocht de e-mail om welke reden dan ook als onbestelbaar worden geretourneerd, inclusief maar niet beperkt tot een ongeldig e-mailadres, dan behoudt JD Sports zich het recht voor om die inzending te diskwalificeren en een alternatieve winnaar te selecteren.Alle deelnemers winnen bij het behalen van level 3 eenmalig gratis standaard levering

9. De prijswinnaar zal op de hoogte worden gebracht van de details van de levering van de prijs. JD Sports aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele vertragingen in de levering van de prijs als gevolg van leveringsproblemen of andere onvoorziene omstandigheden.

10. Deelnemers moeten op het moment van deelname ouder zijn dan 18 jaar om mee te kunnen doen aan de gratis prijsvraag.

11. De prijs is niet overdraagbaar en er zijn geen alternatieven in contanten. Er worden geen andere kosten vergoed.

12. De prijs is afhankelijk van beschikbaarheid en de gebruikelijke JD Sports algemene voorwaarden zijn van toepassing.

13. Door mee te doen aan deze actie geef je toestemming aan JD Sports om je voor- en achternaam op onze website en social media outlets te plaatsen mocht je de prijstrekking winnen.

14. Door deel te nemen aan de wedstrijd kies je ervoor om e-mailcorrespondentie van JD Sports te ontvangen waarin je wordt geïnformeerd over producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn. Je kunt je te allen tijde afmelden voor deze e-mailcorrespondentie door de afmeldlink in de e-mails te gebruiken.

15. JD Sports aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor niet ontvangen inzendingen, of voor niet-bezorgde of vertraagde berichten die niet konden worden verzonden of ontvangen als gevolg van een technische storing of een andere reden buiten haar controle. JD Sports aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mislukte, gedeeltelijke of vervormde computertransmissies, voor computer-, telefoon-, kabel-, netwerk-, elektronische of internethardware- of softwarestoringen, storingen, verbindingen, beschikbaarheid, voor het handelen of nalaten van een serviceprovider, internet, toegankelijkheid of beschikbaarheid of voor verkeersopstoppingen of ongeoorloofde menselijke handelingen.

16. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de deelnemers aan de wedstrijd zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Britse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene.

17. JD Sports geeft geen garantie of waarborg met betrekking tot de prijzen. Voor zover wettelijk toegestaan zijn JD Sports, haar agenten, gelieerde ondernemingen en handelspartners niet aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging, extra kosten, letsel of overlijden door welke oorzaak dan ook, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, fraude of kwaadwilligheid), wettelijk of anderszins voortvloeiend uit de Wedstrijd of in verband met de acceptatie van deze voorwaarden en bepalingen of ontvangst of gebruik van een prijs toegekend op grond van de Wedstrijd. JD Sports beveelt de prestaties van een contractant of de verplichtingen van derden verbonden aan de prijzen (inclusief maar niet beperkt tot de fabrikant of promotor van een prijs) niet aan of garandeert deze niet. JD Sports is niet aansprakelijk voor enige fraude gepleegd door een derde partij.

18. JD Sports behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd en/of de algemene voorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, annuleren of aan te passen en/of de Wedstrijd (en/of eventuele gerelateerde prijzen) op elk moment geheel of gedeeltelijk aan te passen of in te trekken als gevolg van onvoorziene omstandigheden. JD Sports heeft ook het recht om de prijs (prijzen) te wijzigen indien het door onvoorziene omstandigheden onmogelijk wordt om de prijzen te verstrekken zoals beschreven of indien dit naar haar mening op enige wijze ongepast zou zijn. In dat geval zal een prijs van gelijke of grotere waarde worden aangeboden.

19. JD Sports heeft naar eigen goeddunken en op elk moment het recht om een deelnemer uit de Wedstrijd te verwijderen indien zij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de deelnemer frauduleus, illegaal of op een ongeoorloofde manier heeft gehandeld of handelt.

20. Deze Wedstrijd wordt beheerst door Belgische recht. Indien een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar blijkt te zijn, dan zal die bepaling scheidbaar worden geacht en geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

 
 
Laden

De meeste promoties worden automatisch toegepast bij het afrekenen.

Heb je een kortings- of promotiecode? Voer deze dan in bij het vakje 'kortingscode'. Eenmaal voltooid klik je op Los in waarna de korting wordt toegepast.

Laden

Bekijk hier onze volledige FAQ's
Laden

Wij nemen veiligheid zeer ernstig. Wanneer je je kredietkaartgegevens op de website invoert, wordt die informatie beschermd door middel van Secure Socket Layer (SSL)-technologie. Hiermee worden je gegevens gecodeerd en zorgt ervoor dat de informatie die je indient niet gelezen kan worden in het uitzonderlijke geval dat het onderschept wordt.

Als je niet zeker bent dat de SSL-beveiliging toegepast wordt, kijk dan na of er een hangslot- of sleutelicoon zichtbaar is in de grijze bar aan de basis van de pagina die je aan het lezen bent.

Je kan er vanop aan dat de gegevens die je bij ons ingeeft veilig zijn.
Laden

Wij aanvaarden volgende betalingsmethoden: 

 • Paypal
 • Visa/ Mastercard
 • American Express 
Laden

Je kunt een cadeaubon kopen in de winkel of via de giftcard pagina.
Laden

To unsubscribe from our emails and offers, click on the 'unsubscribe' link at the bottom of each email.
Please allow 72 hours to activate.

You no longer have access to your email account? Please contact our customer service .

Laden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op prijsvragen/ winacties op de website en social media kanalen van jdsports.be. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

 • Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.
 • De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. JD Sports kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 • De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Belgie.
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is JD Sports gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. JD Sports is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 • De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door JD Sports of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is JD Sports niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 • JD Sports is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). JD Sports kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
 • Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. JD Sports mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).
 • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is JD Sports gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.
 • Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze ( bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. JD Sports kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 • JD Sports is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 • JD Sports is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
 • JD Sports is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • JD sports is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat JD Sports daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door JD sports op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.
 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kun je gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. JD Sports zal zo spoedig mogelijk reageren.
Laden

We accepteren de volgende creditcards / betaalpassen:

 • VISA
 • Master Card
 • Maestro
 • American Express

We accepteren ook PayPal .

Wij accepteren geen betaling per cheque, stijlkaarten, Visa Electron, Solo-kaarten, Duet-kaarten, contanten, postwissels of cadeaubonnen. Om je nog meer vertrouwen te geven in online winkelen bij ons, hebben we Verified by Visa en Mastercard® SecureCode ™ geïntroduceerd. Deze services verbeteren je bestaande creditcard- / betaalpasaccounts tegen ongeoorloofd gebruik wanneer je bij ons winkelt.

Als je deze service wilt gebruiken, dien je je eerst te registreren bij de bank of andere organisatie die je kaart heeft uitgegeven

Laden

Klik voor informatie over cadeaubonnen op de volgende link:

https://www.jdsports.be/page/gift-cards/

 

Mijn cadeaubon is verlopen

 

De cadeaubonnen zijn tot 12 maanden na aankoop geldig. De cadeaubonnen zal verlopen en het overgebleven tegoed zal verdwijnen wanneer het niet binnen 12 maanden gebruikt is.

Laden

Andere manieren om hulp te krijgen

Cadeaukaarten

Gift Card

€5 - €300

De Ultimate Giftcard is de enige cadeaukaart die je nodigt hebt. Verkrijgbaar in meer dan 500 winkels in de land, het is het perfecte cadeau.

Cadeaukaarten kopen

Onze winkels

Vind een winkel

Vind je dichtstbijzijnde JD winkel, bekijk openingstijden en vind waar je je bestelling kan ophalen!

Vind mijn dichtstbijzijnde winkel

DOWNLOAD ONZE APPS

Shop 24/7 met de JD Sports iPhone-app! Krijg onderweg toegang tot onze nieuwste producten en exclusieve aanbiedingen.

Downloaden vanuit de App Store Download van Google Play
Wij accepteren de volgende betaalmethoden
PayPal logo Apple Pay logo Klarna logo
Bezoek onze bedrijfswebsite   www.jdplc.com Copyright © 2022 JD Sports Fashion Plc, Alle rechten voorbehouden.
Loading

 
Terug naar boven